O dentalnoj medicini

Dentalna medicina skup je biomedicinskih znanja i vještina koja zahtijevaju visoke standarde akademskog obrazovanja u svrhu izobrazbe doktora dentalne medicine koji su osposobljeni za prevenciju, epidemiološko praćenje, dijagnostiku i liječenje bolesti zubi, usta i sluznice usne šupljine, te dalje stručno i znanstveno usavršavanje.

Dentalnu medicinu obavljaju doktori dentalne medicine i doktori dentalne medicine specijalisti nakon završenog studija dentalne medicine, položenoga stručnog ispita, odnosno specijalističkog ispita za rad u pojedinim specijalističkim strukama te ishođenja odobrenja za samostalan rad.

Dentalna medicina obuhvaća:
1. sprječavanje bolesti, dentalni zdravstveni odgoj i savjetovanje,
2. pregled kojim se utvrđuje postojanje ili nepostojanje bolesti zuba i usne šupljine, oštećenja ili anomalija,
3. procjenu stanja nakon pregleda pomoću stomatološko-medicinskih dijagnostičkih sredstava te liječenje i rehabilitaciju,
4. propisivanje lijekova, medicinskih proizvoda i pomagala,
5. izdavanje liječničkih uvjerenja, svjedodžbi, potvrda i mišljenja,
6. druge radnje sukladno općim i posebnim propisima.

U procesu donošenja odluka i izbora dijagnostike i odgovarajućeg liječenja doktor dentalne medicine je samostalan u postupanju sukladno znanstvenim saznanjima i stručno dokazanim metodama koje odgovaraju suvremenom standardu detnalne struke.
Doktor dentalne medicine obvezan je u obavljanju stoma­tološke djelatnosti osobito poštovati načela obavljanja dentalne djelatnosti.
Doktor dentalne medicine obvezan je suzdržavati se od svake aktivnosti koja nije spojiva s ugledom, dostojanstvom i neovis­nošću dentalne djelatnosti.

Pružanjem dentalne zaštite kao zanimanjem smiju se baviti samo doktori dentalne medicine.
Hrvatska stomatološka komora ovlaštena je i obvezna poduzimati postupke u slučaju neo­vlaš­tenog pružanja dentalne pomoći.

Preuzeto sa:
http://hr.wikipedia.org/wiki/Dentalna_medicina